Zásady o zpracování osobních údajů

Naše společnost považuje Vaše osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s
nimi také nakládá. Prosím přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud
byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

VVSV s.r.o.
Jindřichov 136
466 02, Lučany nad Nisou

Tel.: +420 777 919 788
E-mail: info@vvsv.cz
Datová schránka: qvv66ad

IČ: 17657733
DIČ: CZ17657733

Spisová značka: C 49505 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • poskytnutí služby v rámci plnění smlouvy
 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • servisní účely
 • nabídku našeho zboží a služeb

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby.

 • Jméno, příjmení
 • Fakturační adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Abychom vám mohli nabízet co nejkvalitnější služby, používáme prověřené nástroje třetích stran.
Pokud třetí strany mají přístup k Vašim osobním údajům, jedná se o přístup v co
nejmenším a nejnutnějším rozsahu.

Název Země Účel zpracování
Google US - reklama v síti Adwords Analýza chování na webu, on-line
Česká pošta CZ Zasílání dokladů

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování :

Účel zpracování Doba uložení sobních údajů
Fakturace zboží a služeb Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven
Vyřízení reklamace Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Cílená nabídka zboží a služeb Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
Marketingová akce Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a bylo je možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na
tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na
našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

 • Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
 • Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
 • Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

Soubory cookies pro on-line reklamu

Naše společnost shromažďuje informace o vašem používání našich stránek prostřednictvím cookies za účelem marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání cookies odmítnout). Pokud takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy některých našich výrobků. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme.
Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získat opis vašich osobních údajů – kontaktujte nás prosím a my vám pošleme informaci o tom, jaká data o vás máme.
 • opravit vaše osobní údaje – osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám prosím sdělte, jaké údaje máme špatně a my zajistíme opravu.
 • vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, kontaktujte nás prosím.
 • omezit zpracování vašich osobních údajů - pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím.
 • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte nás prosím.
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.
 • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad na ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/ - můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem.

Profilování a automatizované zpracování

Na našich stránkách ani v kampaních nepoužíváme profilování ani automatizované zpracování vašich osobních údajů.

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017 https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109/p1=3109
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017 https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/ds-1497/p1=1497